Array ( [id] => 111453 [appid] => 1 [topicid] => 0 [galleryid] => 0 [channel_pc] => 1 [channel_wap] => 1 [channel_phone] => 1 [channel_pad] => 0 [title] => 秀岭村 一个让人来了还想再来的地方 [editor] => (编辑)游育凡 [has_thumb] => 1 [created] => 2019-08-29 16:54:10 [createdby] => 10048 [createdip] => 110.87.164.161 [published] => 2019-08-29 16:54:10 [publishedby] => 10048 [modified] => 0000-00-00 00:00:00 [modifiedby] => 0 [up_line_time] => 0 [down_line_time] => 0 [digg] => 5 [pv] => 444 [virtual_pv] => 375 [virtual_digg] => 0 [click_pv] => 0 [comments] => 0 [shares] => 25 [recommend] => 0 [audit_step] => 0 [importance] => 0 [status] => 6 [enableaudit] => 1 [enablecopyright] => 0 [locktime] => 0 [locker] => 0 [sort] => 0 [watermark] => 0 [is_auto_published] => 0 [origin] => 0 [syscomments] => 0 [content] =>

秀岭村  一个让人来了还想再来的地方

几年前罗源县秀岭自然村

还是一个“落寞”的小村庄

那时村里很多人外出打工

朱秋容早先从事服装批发生意
常年在外奔波
2013年与秀岭村的偶然相遇
让她和丈夫郑毅强二人下定决心
要在这里开始人生的新际遇

  朱秋容  


2013年我先生带我来到这里逛逛走走,走到这里就爱上了这里。

朱秋容把秀岭村当作自己家来“装点”
她和丈夫先是参与
乡村环境美化等工作
2015年夫妻俩又创办“乡状元竹海庄园”

秀岭村优美的环境和特色农产品

正在为越来越多人所熟悉

慕名而来的游客越来越多
在大家的共同努力下
秀岭村改变了
村民的日子也过得更加红火
如今 朱秋容夫妻二人致力于
把乡村的特色产品挖掘好 包装好
让村庄焕发出新的光彩


来源:关注
编辑:游育凡 责编:魏欣

新媒体责编:林真贞

[subtitle] => [pagecount] => 1 [sourceurl] => [description] => 秀岭村,一个让人来了还想再来的地方。 [thumb] => [{"url":"\/a\/thumb\/10001\/201908\/8c28abd63a890d9112fa3023330f5973.jpeg@w1440_h1080.jpeg","id":"1193784"}] [url] => /p/111453.html [all_pv] => 444 [pages] => 1 [author] => [terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 秀岭 [1] => 朱秋容 [2] => 责编 [3] => 2013 [4] => 乡村 ) ) [menu] => 261 [attachments] => Array ( ) [relates] => Array ( [0] => Array ( [relateid] => 111375 [appid] => 1 [pcUrl] => http://www.zohi.tv/p/111375.html [wapUrl] => http://m.fztvapp.zohi.tv/p/111375.html [published_timestamp] => 1567056962 [published] => 1567056962 [pv] => 136 [virtual_pv] => 438 [all_pv] => 136 [title] => 秀岭村 一个让人来了还想再来的地方 [has_thumb] => 1 [thumb] => http://www.zohi.tv/a/thumb/10001/201908/a5bad385e6369b4b492078be7ea15514.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [1] => Array ( [relateid] => 38550 [appid] => 1 [pcUrl] => http://www.zohi.tv/p/38550.html [wapUrl] => http://m.fztvapp.zohi.tv/p/38550.html [published_timestamp] => 1538637558 [published] => 1538637558 [pv] => 1011 [virtual_pv] => 412 [all_pv] => 1011 [title] => 罗源县飞竹镇秀岭村:食宿乡野,体验"放空式"旅游 [has_thumb] => 1 [thumb] => http://www.zohi.tv/a/thumb/10001/201810/dd71e3cbd312b44e5aabfb77cebbaa3e.jpeg@w533_h400.jpeg ) [2] => Array ( [relateid] => 82929 [appid] => 1 [pcUrl] => http://www.zohi.tv/p/82929.html [wapUrl] => http://m.fztvapp.zohi.tv/p/82929.html [published_timestamp] => 1556073662 [published] => 1556073662 [pv] => 426 [virtual_pv] => 448 [all_pv] => 426 [title] => “阿强嫂”的三本账——来自罗源的乡村振兴样本 [has_thumb] => 1 [thumb] => http://www.zohi.tv/a/10001/201904/c09d5eb81c342d00c8d784f1e6353397.jpeg ) [3] => Array ( [relateid] => 33339 [appid] => 1 [pcUrl] => http://www.zohi.tv/p/33339.html [wapUrl] => http://m.fztvapp.zohi.tv/p/33339.html [published_timestamp] => 1536629837 [published] => 1536629837 [pv] => 685 [virtual_pv] => 390 [all_pv] => 685 [title] => 闽清教师张钟入选全国乡村优秀青年教师培养奖励计划 [has_thumb] => 1 [thumb] => http://www.zohi.tv/a/thumb/10001/201809/3f24b2cf72e734a313f4e9845ce6bc50.jpeg@w442_h331.jpeg ) [4] => Array ( [relateid] => 45900 [appid] => 1 [pcUrl] => http://www.zohi.tv/p/45900.html [wapUrl] => http://m.fztvapp.zohi.tv/p/45900.html [published_timestamp] => 1541487793 [published] => 1541487793 [pv] => 1575 [virtual_pv] => 441 [all_pv] => 1575 [title] => 【大美福州】漫步状元岭古道 [has_thumb] => 1 [thumb] => http://www.zohi.tv/a/10001/201811/69d58e597d29d801888b3ab0a03c3993.jpeg ) ) [article_thumb] => http://www.zohi.tv/a/thumb/10001/201908/8c28abd63a890d9112fa3023330f5973.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) 1

秀岭村 一个让人来了还想再来的地方

2019-08-29 16:54   关注  

秀岭村  一个让人来了还想再来的地方

几年前罗源县秀岭自然村

还是一个“落寞”的小村庄

那时村里很多人外出打工

朱秋容早先从事服装批发生意
常年在外奔波
2013年与秀岭村的偶然相遇
让她和丈夫郑毅强二人下定决心
要在这里开始人生的新际遇

  朱秋容  


2013年我先生带我来到这里逛逛走走,走到这里就爱上了这里。

朱秋容把秀岭村当作自己家来“装点”
她和丈夫先是参与
乡村环境美化等工作
2015年夫妻俩又创办“乡状元竹海庄园”

秀岭村优美的环境和特色农产品

正在为越来越多人所熟悉

慕名而来的游客越来越多
在大家的共同努力下
秀岭村改变了
村民的日子也过得更加红火
如今 朱秋容夫妻二人致力于
把乡村的特色产品挖掘好 包装好
让村庄焕发出新的光彩


来源:关注
编辑:游育凡 责编:魏欣

新媒体责编:林真贞

相关阅读

0 条评论
最新