Array ( [id] => 111516 [appid] => 1 [topicid] => 0 [galleryid] => 0 [channel_pc] => 1 [channel_wap] => 1 [channel_phone] => 1 [channel_pad] => 0 [title] => “铁蝴蝶”,让剪纸擦出“火花” [editor] => 石阿莉 [has_thumb] => 1 [created] => 2019-08-30 07:35:59 [createdby] => 10131 [createdip] => 220.250.18.193 [published] => 2019-08-30 07:35:59 [publishedby] => 10131 [modified] => 2019-08-30 10:37:25 [modifiedby] => 10019 [up_line_time] => 0 [down_line_time] => 0 [digg] => 3 [pv] => 538 [virtual_pv] => 475 [virtual_digg] => 0 [click_pv] => 0 [comments] => 0 [shares] => 15 [recommend] => 0 [audit_step] => 0 [importance] => 0 [status] => 6 [enableaudit] => 1 [enablecopyright] => 0 [locktime] => 0 [locker] => 0 [sort] => 0 [watermark] => 0 [is_auto_published] => 0 [origin] => 0 [syscomments] => 0 [content] =>

一张张普通的纸张

经过她的巧手

幻化出绚烂的“花花世界”


吴文娟

吴文娟笔名叫“娟娟”

还有个很酷的网名

叫“铁蝴蝶”


她的作品《眺》在2004年

曾获得国际比赛的金奖

吴文娟认为

“文人剪纸”的标准

首推原创

第二才是强调作品中

能有诗情画意

或哲理


在吴文娟的作品中

很多都是关于蝴蝶的

这也是她叫“铁蝴蝶”的原由

吴文娟用“智慧”

与“厚道”铺就了

自己的剪纸路


吴文娟将自己的作品

一部分用于公益

一部分捐给了连江县博物馆

对于她来说

这是自己的作品最有价值的归属

也是剪纸技艺的传承方式来源:关注
编辑:石阿莉 责编:魏欣

新媒体责编:林真贞

[subtitle] => [pagecount] => 1 [sourceurl] => [description] => [thumb] => [{"url":"\/a\/thumb\/10001\/201908\/edcd873a50aa482610d52c24207b8908.jpeg@w597_h448.jpeg","id":"1194309"}] [url] => /p/111516.html [all_pv] => 538 [pages] => 1 [author] => [terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 吴文娟 [1] => 剪纸 [2] => 作品 [3] => 蝴蝶 [4] => 责编 ) ) [menu] => [attachments] => Array ( ) [relates] => Array ( [0] => Array ( [relateid] => 96351 [appid] => 1 [pcUrl] => http://www.zohi.tv/p/96351.html [wapUrl] => http://m.fztvapp.zohi.tv/p/96351.html [published_timestamp] => 1561359361 [published] => 1561359361 [pv] => 84 [virtual_pv] => 453 [all_pv] => 84 [title] => 到郎官巷看晋江剪纸艺术展 艺术家手把手教剪纸 [has_thumb] => 1 [thumb] => http://www.zohi.tv/a/10001/201906/4768d0c090ecd6cecdf783b7a67a0e91.jpeg ) [1] => Array ( [relateid] => 51030 [appid] => 1 [pcUrl] => http://www.zohi.tv/p/51030.html [wapUrl] => http://m.fztvapp.zohi.tv/p/51030.html [published_timestamp] => 1543472794 [published] => 1543472794 [pv] => 820 [virtual_pv] => 395 [all_pv] => 820 [title] => 传承推广剪纸技艺 董雅萍:“剪”出中国故事 [has_thumb] => 1 [thumb] => http://www.zohi.tv/a/10001/201811/ab25668b94be5dde4b82f31cba79bf6b.jpeg ) [2] => Array ( [relateid] => 61269 [appid] => 1 [pcUrl] => http://www.zohi.tv/p/61269.html [wapUrl] => http://m.fztvapp.zohi.tv/p/61269.html [published_timestamp] => 1547447053 [published] => 1547447053 [pv] => 712 [virtual_pv] => 435 [all_pv] => 712 [title] => 国家级非遗传承人袁秀莹剪纸作品展在郎官巷展出 [has_thumb] => 1 [thumb] => http://www.zohi.tv/a/10001/201901/aea7e5758b572b15c9478842a5c92b6e.jpeg ) [3] => Array ( [relateid] => 25394 [appid] => 1 [pcUrl] => http://www.zohi.tv/p/25394.html [wapUrl] => http://m.fztvapp.zohi.tv/p/25394.html [published_timestamp] => 1531015609 [published] => 1531015609 [pv] => 600 [virtual_pv] => 424 [all_pv] => 600 [title] => 福州市图书馆举办青少年剪纸作品展 持续至8月底 [has_thumb] => 1 [thumb] => http://www.zohi.tv/a/10001/201807/dff2cf64aaf349e58162ef37d0070b4b.jpeg ) [4] => Array ( [relateid] => 25363 [appid] => 1 [pcUrl] => http://www.zohi.tv/p/25363.html [wapUrl] => http://m.fztvapp.zohi.tv/p/25363.html [published_timestamp] => 1530964057 [published] => 1530964057 [pv] => 707 [virtual_pv] => 444 [all_pv] => 707 [title] => 福州市图书馆举办青少年剪纸作品展 持续至8月底 [has_thumb] => 1 [thumb] => http://www.zohi.tv/a/10001/201807/facd5d27982f41122d1a0542bbb76c50.jpeg ) ) [article_thumb] => http://www.zohi.tv/a/thumb/10001/201908/edcd873a50aa482610d52c24207b8908.jpeg@w597_h448.jpeg ) 1

“铁蝴蝶”,让剪纸擦出“火花”

2019-08-30 07:35  

一张张普通的纸张

经过她的巧手

幻化出绚烂的“花花世界”


吴文娟

吴文娟笔名叫“娟娟”

还有个很酷的网名

叫“铁蝴蝶”


她的作品《眺》在2004年

曾获得国际比赛的金奖

吴文娟认为

“文人剪纸”的标准

首推原创

第二才是强调作品中

能有诗情画意

或哲理


在吴文娟的作品中

很多都是关于蝴蝶的

这也是她叫“铁蝴蝶”的原由

吴文娟用“智慧”

与“厚道”铺就了

自己的剪纸路


吴文娟将自己的作品

一部分用于公益

一部分捐给了连江县博物馆

对于她来说

这是自己的作品最有价值的归属

也是剪纸技艺的传承方式来源:关注
编辑:石阿莉 责编:魏欣

新媒体责编:林真贞

相关阅读

0 条评论
最新