Array ( [id] => 140952 [appid] => 1 [topicid] => 0 [galleryid] => 0 [channel_pc] => 1 [channel_wap] => 1 [channel_phone] => 1 [channel_pad] => 0 [title] => 突发!台湾又地震!4.6级!福建多地震感强烈! [editor] => (编辑)强婕宁 [has_thumb] => 1 [created] => 2020-01-06 18:00:10 [createdby] => 10056 [createdip] => 120.35.7.76 [published] => 2020-01-06 18:00:10 [publishedby] => 10056 [modified] => 2020-01-06 18:00:22 [modifiedby] => 10056 [up_line_time] => 0 [down_line_time] => 0 [digg] => 0 [pv] => 553 [virtual_pv] => 434 [virtual_digg] => 0 [click_pv] => 0 [comments] => 0 [shares] => 0 [recommend] => 0 [audit_step] => 0 [importance] => 0 [status] => 6 [enableaudit] => 1 [enablecopyright] => 0 [locktime] => 0 [locker] => 0 [sort] => 0 [watermark] => 0 [is_auto_published] => 0 [origin] => 0 [syscomments] => 0 [content] =>

刚刚!台湾嘉义县发生4.6级地震,福建多地震感强烈!

速报参数:据中国地震台网正式测定,1月6日14时53分在台湾嘉义县发生4.6级地震,震源深度10千米,震中位于北纬23.40度,东经120.29度。


福建网友:震感强烈!


你感觉到了吗?


来源:中国地震台网速报
编辑:强婕宁 责编:余玉金


[subtitle] => [pagecount] => 1 [sourceurl] => [description] => [thumb] => [{"url":"\/a\/10001\/202001\/8567bceb7486715c9cb012994031443a.jpeg","id":"1566207"}] [url] => /p/140952.html [all_pv] => 553 [pages] => 1 [author] => [terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 地震 [1] => 4.6 [2] => 嘉义县 [3] => 福建 [4] => 责编 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [menu] => 226 [attachments] => Array ( ) [relates] => Array ( [0] => Array ( [relateid] => 25838 [appid] => 1 [pcUrl] => http://www.zohi.tv/p/25838.html [wapUrl] => http://m.fztvapp.zohi.tv/p/25838.html [published_timestamp] => 1531362596 [published] => 1531362596 [pv] => 2200 [virtual_pv] => 389 [all_pv] => 2200 [title] => 突发!凌晨福建地震!多地震感强烈!床在摇、楼在晃、多少人被吓醒!你呢? [has_thumb] => 1 [thumb] => http://www.zohi.tv/a/10001/201807/1aaf96e29a9dab177f2a75fa3a1d37fb.gif ) [1] => Array ( [relateid] => 92484 [appid] => 1 [pcUrl] => http://www.zohi.tv/p/92484.html [wapUrl] => http://m.fztvapp.zohi.tv/p/92484.html [published_timestamp] => 1559719876 [published] => 1559719876 [pv] => 51 [virtual_pv] => 397 [all_pv] => 51 [title] => 福建持续推进陆海联测 提高闽台地震预测精度 [has_thumb] => 1 [thumb] => http://www.zohi.tv/a/10001/201906/526f5147602fbe8374cffc5d03dd00c8.jpeg ) [2] => Array ( [relateid] => 50502 [appid] => 1 [pcUrl] => http://www.zohi.tv/p/50502.html [wapUrl] => http://m.fztvapp.zohi.tv/p/50502.html [published_timestamp] => 1543286166 [published] => 1543286166 [pv] => 964 [virtual_pv] => 439 [all_pv] => 964 [title] => 又地震了!台湾海峡1天5震!福建省地震局权威发声! [has_thumb] => 1 [thumb] => http://www.zohi.tv/a/10001/201811/2f5a682bd109c5e2cd83511de6305641.jpeg ) [3] => Array ( [relateid] => 15263 [appid] => 1 [pcUrl] => http://www.zohi.tv/p/15263.html [wapUrl] => http://m.fztvapp.zohi.tv/p/15263.html [published_timestamp] => 1518014889 [published] => 1518014889 [pv] => 574 [virtual_pv] => 0 [all_pv] => 574 [title] => 痛心!福建母子台湾地震遭压埋!妈妈濒临脑死亡!地震不停是大地震前兆吗? [has_thumb] => 1 [thumb] => http://www.zohi.tv/a/10001/201802/6776426ea9961337903acfe426c5ac5b.jpeg ) [4] => Array ( [relateid] => 51906 [appid] => 1 [pcUrl] => http://www.zohi.tv/p/51906.html [wapUrl] => http://m.fztvapp.zohi.tv/p/51906.html [published_timestamp] => 1543834816 [published] => 1543834816 [pv] => 791 [virtual_pv] => 399 [all_pv] => 791 [title] => 地震预警“神器” 数秒内可发出警报 [has_thumb] => 1 [thumb] => http://www.zohi.tv/a/10001/201812/2865451e2fe4b7f80e14ab4e0c70ba5b.jpeg ) ) [article_thumb] => http://www.zohi.tv/a/10001/202001/8567bceb7486715c9cb012994031443a.jpeg ) 1

突发!台湾又地震!4.6级!福建多地震感强烈!

2020-01-06 18:00   福视悦动  

刚刚!台湾嘉义县发生4.6级地震,福建多地震感强烈!

速报参数:据中国地震台网正式测定,1月6日14时53分在台湾嘉义县发生4.6级地震,震源深度10千米,震中位于北纬23.40度,东经120.29度。


福建网友:震感强烈!


你感觉到了吗?


来源:中国地震台网速报
编辑:强婕宁 责编:余玉金


相关阅读

0 条评论
最新