Array ( [id] => 151928 [appid] => 1 [topicid] => 0 [galleryid] => 0 [channel_pc] => 1 [channel_wap] => 1 [channel_phone] => 1 [channel_pad] => 0 [title] => 驾校学员报名近5年没学车 想退部分学费遭拒绝 [editor] => (编辑)王蕾 [has_thumb] => 1 [created] => 2020-04-01 17:55:15 [createdby] => 10052 [createdip] => 120.35.7.76 [published] => 2020-04-01 17:55:15 [publishedby] => 10052 [modified] => 2020-04-01 18:56:29 [modifiedby] => 10052 [up_line_time] => 0 [down_line_time] => 0 [digg] => 0 [pv] => 840 [virtual_pv] => 420 [virtual_digg] => 0 [click_pv] => 0 [comments] => 0 [shares] => 4 [recommend] => 0 [audit_step] => 0 [importance] => 0 [status] => 6 [enableaudit] => 1 [enablecopyright] => 0 [locktime] => 0 [locker] => 0 [sort] => 0 [watermark] => 0 [is_auto_published] => 0 [origin] => 0 [syscomments] => 0 [cdv_id] => [cdv_type] => 0 [content] =>【摘要】市民罗先生给我们栏目打来热线,说自己在众兴驾校报了名考驾照。但是由于时间不凑巧,一直没空学车,他只好向驾校申请,扣除已产生的费用,将剩余的学费退还给自己。可是驾校一口给回绝了。那么,这剩余的学费为什么不能退呢?来源:新闻110
编辑:王蕾 责编:庄颖


[subtitle] => [pagecount] => 1 [sourceurl] => [description] => [thumb] => [{"url":"\/a\/10001\/202004\/3a5e90e80d2f56e5185bcccc58e484c9.png","id":"1729924"}] [url] => /p/151928.html [all_pv] => 840 [pages] => 1 [author] => [terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 驾校 [1] => 学费 [2] => 剩余 [3] => 责编 [4] => 罗先生 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [menu] => 269 [attachments] => Array ( ) [relates] => Array ( [0] => Array ( [relateid] => 27724 [appid] => 1 [pcUrl] => http://www.zohi.tv/p/27724.html [wapUrl] => http://m.fztvapp.zohi.tv/p/27724.html [published_timestamp] => 1533547789 [published] => 1533547789 [pv] => 1095 [virtual_pv] => 480 [all_pv] => 1095 [title] => 福州人注意!这是个假驾校!近百人被骗! [has_thumb] => 1 [thumb] => http://www.zohi.tv/a/10001/201808/fb97a4df877d1a67d98a942678ba6d86.jpeg ) [1] => Array ( [relateid] => 113808 [appid] => 1 [pcUrl] => http://www.zohi.tv/p/113808.html [wapUrl] => http://m.fztvapp.zohi.tv/p/113808.html [published_timestamp] => 1567934015 [published] => 1567934015 [pv] => 113 [virtual_pv] => 404 [all_pv] => 113 [title] => 融媒体视点丨河南:驾校推“猛夸式”教学方法 校方:能增加学员信心!学车更快! [has_thumb] => 1 [thumb] => http://www.zohi.tv/a/thumb/10001/201909/4f1f689ee6667de9891bc24b58ddaf86.jpg@w951_h535.jpg ) [2] => Array ( [relateid] => 104511 [appid] => 1 [pcUrl] => http://www.zohi.tv/p/104511.html [wapUrl] => http://m.fztvapp.zohi.tv/p/104511.html [published_timestamp] => 1564541082 [published] => 1564541082 [pv] => 140 [virtual_pv] => 484 [all_pv] => 140 [title] => 长乐城区初中348个剩余学位公开招生 两类学生可报名 [has_thumb] => 1 [thumb] => http://www.zohi.tv/a/10001/201907/53447d04dd717b2a68cead7efe0ec7b5.png ) [3] => Array ( [relateid] => 28376 [appid] => 1 [pcUrl] => http://www.zohi.tv/p/28376.html [wapUrl] => http://m.fztvapp.zohi.tv/p/28376.html [published_timestamp] => 1534250596 [published] => 1534250596 [pv] => 976 [virtual_pv] => 395 [all_pv] => 976 [title] => 福州黑驾校一直换名字招生 报名一年多连方向盘都没摸过 [has_thumb] => 1 [thumb] => http://www.zohi.tv/a/thumb/10001/201808/7e75699b0609f0b1545820a769f1b1fb.jpeg@w561_h421.jpeg ) [4] => Array ( [relateid] => 23854 [appid] => 1 [pcUrl] => http://www.zohi.tv/p/23854.html [wapUrl] => http://m.fztvapp.zohi.tv/p/23854.html [published_timestamp] => 1529126239 [published] => 1529126239 [pv] => 1079 [virtual_pv] => 450 [all_pv] => 1079 [title] => 福州这家驾校被爆停业!涉数百学员!下月报名学车注意这件事…… [has_thumb] => 1 [thumb] => http://www.zohi.tv/a/10001/201806/c9601dac095fdc51ba09395af7df085f.jpeg ) ) [article_thumb] => http://www.zohi.tv/a/10001/202004/3a5e90e80d2f56e5185bcccc58e484c9.png ) 1

驾校学员报名近5年没学车 想退部分学费遭拒绝

2020-04-01 17:55   新闻110  【摘要】市民罗先生给我们栏目打来热线,说自己在众兴驾校报了名考驾照。但是由于时间不凑巧,一直没空学车,他只好向驾校申请,扣除已产生的费用,将剩余的学费退还给自己。可是驾校一口给回绝了。那么,这剩余的学费为什么不能退呢?来源:新闻110
编辑:王蕾 责编:庄颖


相关阅读