Array ( [id] => 156188 [appid] => 1 [topicid] => 0 [galleryid] => 0 [channel_pc] => 1 [channel_wap] => 1 [channel_phone] => 1 [channel_pad] => 0 [title] => 官宣!福州又有3所省属高校宣布返校时间! [editor] => (编辑)强婕宁 [has_thumb] => 1 [created] => 2020-05-11 17:55:28 [createdby] => 10056 [createdip] => 120.35.7.76 [published] => 2020-05-11 17:55:28 [publishedby] => 10056 [modified] => 2020-05-11 17:59:39 [modifiedby] => 10056 [up_line_time] => 0 [down_line_time] => 0 [digg] => 0 [pv] => 638 [virtual_pv] => 378 [virtual_digg] => 0 [click_pv] => 0 [comments] => 0 [shares] => 0 [recommend] => 0 [audit_step] => 0 [importance] => 0 [status] => 6 [enableaudit] => 1 [enablecopyright] => 0 [locktime] => 0 [locker] => 0 [sort] => 0 [watermark] => 0 [is_auto_published] => 0 [origin] => 0 [syscomments] => 0 [cdv_id] => [cdv_type] => 0 [content] =>

官宣!福建医科大学、福建中医药大学、闽江学院返校时间定了!

福建医科大学关于2020年春季学期学生返校的通知

各单位、各部门:

根据上级部门关于做好2020年春季学期学生返校复学工作的要求和部署,结合当前疫情防控形势和学校实际,经研究,定于2020年5月18日起安排学生分批错峰有序返校。返校具体时间和要求,由各学院(部)通知到每位学生。未接到返校通知的学生,请勿返校。

请各位同学严格按照相关要求返校并做好自我防护,确保“安全返校、返校安全”。

福建医科大学

2020年5月11日

福建中医药大学关于2020年春季学期学生返校的通知

根据上级部门关于返校复学相关精神,结合当前疫情防控形势和学校实际,经研究,定于2020年5月17日起安排学生分批错峰有序返校或返回实习点。具体返校返点时间和要求由研究生院、各学院“点对点”通知到每位学生。未接到通知的学生,请勿返校返点。目前在国(境)外的各类学生暂不返校返点。

请各位同学按照相关要求返校返点并做好自我防护。

福建中医药大学

2020年5月10日

闽江学院关于2020年春季学期学生返校复学的通知

根据上级部门关于返校复学工作的要求和部署,结合当前疫情防控形势和学校实际,经学校研究,定于2020年5月18日起安排毕业班学生分批错峰有序返校。返校具体时间和要求,由各二级学院逐一通知落实到每位学生。未接到返校通知的学生请勿返校。非毕业班学生以及目前在国(境)外的各类学生暂不返校,具体安排另行通知。

陌上花渐开,共盼君归来。请接到返校通知的同学做好相关准备,加强返程途中的自我防护,按要求安全、有序返校。

闽江学院

2020年5月11日


来源:各高校微信公众号
编辑:强婕宁 责编:庄颖


[subtitle] => [pagecount] => 1 [sourceurl] => [description] => [thumb] => [{"url":"\/a\/10001\/202005\/c00d7cff74d9f9f5e3d10607ac2d44c9.jpeg","id":"1787692"}] [url] => /p/156188.html [all_pv] => 638 [pages] => 1 [author] => [terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 返校 [1] => 2020 [2] => 学生 [3] => 通知 [4] => 返点 ) ) [menu] => 226 [attachments] => Array ( ) [relates] => Array ( [0] => Array ( [relateid] => 155948 [appid] => 1 [pcUrl] => http://www.zohi.tv/p/155948.html [wapUrl] => http://m.fztvapp.zohi.tv/p/155948.html [published_timestamp] => 1589005701 [published] => 1589005701 [pv] => 211 [virtual_pv] => 438 [all_pv] => 211 [title] => 福建师范大学发布通知:5月17日起学生分批返校! [has_thumb] => 1 [thumb] => http://www.zohi.tv/a/10001/202005/44356e5c5ca1e72db427eb5d7e241456.jpeg ) [1] => Array ( [relateid] => 155820 [appid] => 1 [pcUrl] => http://www.zohi.tv/p/155820.html [wapUrl] => http://m.fztvapp.zohi.tv/p/155820.html [published_timestamp] => 1588906627 [published] => 1588906627 [pv] => 480 [virtual_pv] => 415 [all_pv] => 480 [title] => 福大、农大发布返校通知!还有这些福建高校…… [has_thumb] => 1 [thumb] => http://www.zohi.tv/a/10001/202005/8c92ccaf9d9cbac2849dee2c458d3f4b.jpeg ) [2] => Array ( [relateid] => 155910 [appid] => 1 [pcUrl] => http://www.zohi.tv/p/155910.html [wapUrl] => http://m.fztvapp.zohi.tv/p/155910.html [published_timestamp] => 1588939012 [published] => 1588939012 [pv] => 556 [virtual_pv] => 403 [all_pv] => 556 [title] => 福建这些高校开学通知来了! [has_thumb] => 1 [thumb] => http://www.zohi.tv/a/10001/202005/755af99cabe28b719a7852d521b7926a.jpeg ) [3] => Array ( [relateid] => 146310 [appid] => 1 [pcUrl] => http://www.zohi.tv/p/146310.html [wapUrl] => http://m.fztvapp.zohi.tv/p/146310.html [published_timestamp] => 1581754080 [published] => 1581754080 [pv] => 2326 [virtual_pv] => 403 [all_pv] => 2326 [title] => 福建省教育厅:高校错时开学,学生分期分批返校 [has_thumb] => 1 [thumb] => http://www.zohi.tv/a/10001/202002/5d89a9e19c6573357adac3623d316083.jpeg ) [4] => Array ( [relateid] => 146292 [appid] => 1 [pcUrl] => http://www.zohi.tv/p/146292.html [wapUrl] => http://m.fztvapp.zohi.tv/p/146292.html [published_timestamp] => 1581746171 [published] => 1581746171 [pv] => 239 [virtual_pv] => 413 [all_pv] => 239 [title] => 福建省教育厅:高校错时开学,学生分期分批返校 [has_thumb] => 1 [thumb] => http://www.zohi.tv/a/10001/202002/36f42bd1d8c7d8880cb7e2f98baff0de.jpeg ) ) [article_thumb] => http://www.zohi.tv/a/10001/202005/c00d7cff74d9f9f5e3d10607ac2d44c9.jpeg ) 1

官宣!福州又有3所省属高校宣布返校时间!

2020-05-11 17:55   福视悦动  

官宣!福建医科大学、福建中医药大学、闽江学院返校时间定了!

福建医科大学关于2020年春季学期学生返校的通知

各单位、各部门:

根据上级部门关于做好2020年春季学期学生返校复学工作的要求和部署,结合当前疫情防控形势和学校实际,经研究,定于2020年5月18日起安排学生分批错峰有序返校。返校具体时间和要求,由各学院(部)通知到每位学生。未接到返校通知的学生,请勿返校。

请各位同学严格按照相关要求返校并做好自我防护,确保“安全返校、返校安全”。

福建医科大学

2020年5月11日

福建中医药大学关于2020年春季学期学生返校的通知

根据上级部门关于返校复学相关精神,结合当前疫情防控形势和学校实际,经研究,定于2020年5月17日起安排学生分批错峰有序返校或返回实习点。具体返校返点时间和要求由研究生院、各学院“点对点”通知到每位学生。未接到通知的学生,请勿返校返点。目前在国(境)外的各类学生暂不返校返点。

请各位同学按照相关要求返校返点并做好自我防护。

福建中医药大学

2020年5月10日

闽江学院关于2020年春季学期学生返校复学的通知

根据上级部门关于返校复学工作的要求和部署,结合当前疫情防控形势和学校实际,经学校研究,定于2020年5月18日起安排毕业班学生分批错峰有序返校。返校具体时间和要求,由各二级学院逐一通知落实到每位学生。未接到返校通知的学生请勿返校。非毕业班学生以及目前在国(境)外的各类学生暂不返校,具体安排另行通知。

陌上花渐开,共盼君归来。请接到返校通知的同学做好相关准备,加强返程途中的自我防护,按要求安全、有序返校。

闽江学院

2020年5月11日


来源:各高校微信公众号
编辑:强婕宁 责编:庄颖


相关阅读