Array ( [id] => 150786 [appid] => 1 [topicid] => 0 [galleryid] => 0 [channel_pc] => 1 [channel_wap] => 1 [channel_phone] => 1 [channel_pad] => 0 [title] => 泪洒衣襟!宜昌人民夹道欢送福建医疗队凯旋! [editor] => (编辑)王蕾 [has_thumb] => 1 [created] => 2020-03-23 11:11:29 [createdby] => 10052 [createdip] => 120.35.7.76 [published] => 2020-03-23 11:11:29 [publishedby] => 10052 [modified] => 2020-03-23 11:13:49 [modifiedby] => 10019 [up_line_time] => 0 [down_line_time] => 0 [digg] => 1 [pv] => 889 [virtual_pv] => 437 [virtual_digg] => 0 [click_pv] => 0 [comments] => 0 [shares] => 2 [recommend] => 0 [audit_step] => 0 [importance] => 0 [status] => 6 [enableaudit] => 1 [enablecopyright] => 0 [locktime] => 0 [locker] => 0 [sort] => 0 [watermark] => 0 [is_auto_published] => 0 [origin] => 0 [syscomments] => 0 [content] =>

随着宜昌疫情防治形势持续向好,今天,福建援宜支援队254名队员撤离宜昌,踏上归途,宜昌人民含泪送别。
宜昌市民在车队经过的路旁,排起长长的队伍,只为了能再亲口说一声,谢谢你们!


这些送别瞬间令人动容恩人,道一声再见,亲人,说一声珍重。山河无恙,岁月长安,欢迎回家,福建为你们骄傲。来源:福建新闻频道
编辑:王蕾 责编:林真贞


[subtitle] => [pagecount] => 1 [sourceurl] => [description] => [thumb] => [{"url":"\/a\/10001\/202003\/0f0e563c6f4946d943b520edf9f3934f.gif","id":"1713580"},{"url":"\/a\/10001\/202003\/750e939ff49cb1f1bf99bebcda735baf.gif","id":"1713570"},{"url":"\/a\/10001\/202003\/832ea27cefc00b31eb84724289808a67.gif","id":"1713572"}] [url] => /p/150786.html [all_pv] => 889 [pages] => 1 [author] => [terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 宜昌 [1] => 送别 [2] => 一声 [3] => 福建 [4] => 责编 ) ) [menu] => 226 [attachments] => Array ( ) [relates] => Array ( [0] => Array ( [relateid] => 149664 [appid] => 1 [pcUrl] => http://www.zohi.tv/p/149664.html [wapUrl] => http://m.fztvapp.zohi.tv/p/149664.html [published_timestamp] => 1584100078 [published] => 1584100078 [pv] => 30 [virtual_pv] => 437 [all_pv] => 30 [title] => “福”到宜昌 福建宜昌医护人员共同种下“杏福树” [has_thumb] => 1 [thumb] => http://www.zohi.tv/a/10001/202003/5a4e8fc1794647e86d20e4fe9c860759.JPG ) [1] => Array ( [relateid] => 145898 [appid] => 1 [pcUrl] => http://www.zohi.tv/p/145898.html [wapUrl] => http://m.fztvapp.zohi.tv/p/145898.html [published_timestamp] => 1581505329 [published] => 1581505329 [pv] => 81 [virtual_pv] => 438 [all_pv] => 81 [title] => 福建对口支援宜昌首批医疗队员昨到达 [has_thumb] => 1 [thumb] => http://www.zohi.tv/a/thumb/10001/202002/d0a316fbc2733a24a287d7a2af67db81.jpg@w954_h536.jpg ) [2] => Array ( [relateid] => 150214 [appid] => 1 [pcUrl] => http://www.zohi.tv/p/150214.html [wapUrl] => http://m.fztvapp.zohi.tv/p/150214.html [published_timestamp] => 1584529104 [published] => 1584529104 [pv] => 99 [virtual_pv] => 445 [all_pv] => 99 [title] => 战“疫”日记:福建援宜支援队结束在宜昌第三人民医院治疗工作 [has_thumb] => 1 [thumb] => http://www.zohi.tv/a/thumb/10001/202003/9de3464117b27f282713acb1d7e8e9b7.jpg@w952_h536.jpg ) [3] => Array ( [relateid] => 146002 [appid] => 1 [pcUrl] => http://www.zohi.tv/p/146002.html [wapUrl] => http://m.fztvapp.zohi.tv/p/146002.html [published_timestamp] => 1581571906 [published] => 1581571906 [pv] => 37 [virtual_pv] => 427 [all_pv] => 37 [title] => 福建对口支援宜昌首批医疗队员昨到达 [has_thumb] => 1 [thumb] => http://www.zohi.tv/a/10001/202002/7485f021fb6f06a2c25b22f2365f6a84.png ) [4] => Array ( [relateid] => 148314 [appid] => 1 [pcUrl] => http://www.zohi.tv/p/148314.html [wapUrl] => http://m.fztvapp.zohi.tv/p/148314.html [published_timestamp] => 1583060283 [published] => 1583060283 [pv] => 44 [virtual_pv] => 473 [all_pv] => 44 [title] => 今天,8名福建医疗队员在宜昌“火线”入党 [has_thumb] => 1 [thumb] => http://www.zohi.tv/a/10001/202003/7a506ba6bc8fdb4c1df8781e7e088713.jpeg ) ) [article_thumb] => http://www.zohi.tv/a/10001/202003/0f0e563c6f4946d943b520edf9f3934f.gif ) 1

泪洒衣襟!宜昌人民夹道欢送福建医疗队凯旋!

2020-03-23 11:11   福视悦动  

随着宜昌疫情防治形势持续向好,今天,福建援宜支援队254名队员撤离宜昌,踏上归途,宜昌人民含泪送别。
宜昌市民在车队经过的路旁,排起长长的队伍,只为了能再亲口说一声,谢谢你们!


这些送别瞬间令人动容恩人,道一声再见,亲人,说一声珍重。山河无恙,岁月长安,欢迎回家,福建为你们骄傲。来源:福建新闻频道
编辑:王蕾 责编:林真贞


相关阅读

0 条评论
最新