Array ( [id] => 161538 [appid] => 1 [topicid] => 0 [galleryid] => 0 [channel_pc] => 1 [channel_wap] => 1 [channel_phone] => 1 [channel_pad] => 0 [title] => 又一零售巨头宣布:申请破产!福州也有店! [editor] => (编辑)强婕宁 [has_thumb] => 1 [created] => 2020-07-11 09:34:30 [createdby] => 10056 [createdip] => 112.54.37.33 [published] => 2020-07-11 09:34:30 [publishedby] => 10056 [modified] => 0000-00-00 00:00:00 [modifiedby] => 0 [up_line_time] => 0 [down_line_time] => 0 [digg] => 0 [pv] => 534 [virtual_pv] => 431 [virtual_digg] => 0 [click_pv] => 0 [comments] => 0 [shares] => 0 [recommend] => 0 [audit_step] => 0 [importance] => 0 [status] => 6 [enableaudit] => 1 [enablecopyright] => 0 [locktime] => 0 [locker] => 0 [sort] => 0 [watermark] => 0 [is_auto_published] => 0 [origin] => 0 [syscomments] => 0 [content] =>

7月10日,日本零售巨头无印良品(Muji)的母公司良品计划宣布,其美国子公司已申请破产,负债6400万美元,原因是受到新冠肺炎疫情影响,自3月17日起美国所有门店被迫暂停运营,美国业务持续亏损。

根据良品计划在官网发出的公告,无印良品美国子公司在疫情期间已经采取了扩大客户群,协商租金等方式去改善业务,但因为疫情的不断扩大和门店关闭等原因,销售大幅下降。

据报道,无印良品美国子公司是受到新冠疫情影响而申请破产的110余家公司中的其中一家,疫情席卷了全球各地的零售商,申请破产也是公司努力应对的一种方式。在今年4月至5月期间,无印良品在日本门店的同店销售额也下降了近一半。

报道还指出,目前无印良品在美国设有19家门店,总销售额占良品计划营收的2.5%,但在过去三个财年中,美国市场一直处于亏损中。根据其破产声明,美国子公司在去年亏损约1000万美元。

尽管在过去10年内,无印良品品牌通过包括中国在内的国际市场快速扩张,但公司的运营并不顺利。报道称,由于无印良品简单的设计风格和产品很容易被模仿,因此大范围、廉价的纺织品也削弱了其销售表现。


来源:澎湃新闻
编辑:强婕宁 责编:庄颖

[subtitle] => [pagecount] => 1 [sourceurl] => [description] => [thumb] => [{"url":"\/a\/10001\/202007\/0a3e815c7128483003bc1e568594ae95.jpeg","id":"1829354"}] [url] => /p/161538.html [all_pv] => 534 [pages] => 1 [author] => [terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 无印良品 [1] => 疫情 [2] => 门店 [3] => 美国 [4] => 子公司 ) ) [menu] => 226 [attachments] => Array ( ) [relates] => Array ( [0] => Array ( [relateid] => 158080 [appid] => 1 [pcUrl] => http://www.zohi.tv/p/158080.html [wapUrl] => http://m.fztvapp.zohi.tv/p/158080.html [published_timestamp] => 1590890697 [published] => 1590890697 [pv] => 107 [virtual_pv] => 398 [all_pv] => 107 [title] => 美国“退群”世卫组织 欧盟敦促“你再想想” [has_thumb] => 1 [thumb] => http://www.zohi.tv/a/10001/202005/f635ed2b53f3ca7af732d404ad4c5036.jpeg ) [1] => Array ( [relateid] => 151412 [appid] => 1 [pcUrl] => http://www.zohi.tv/p/151412.html [wapUrl] => http://m.fztvapp.zohi.tv/p/151412.html [published_timestamp] => 1585359695 [published] => 1585359695 [pv] => 513 [virtual_pv] => 377 [all_pv] => 513 [title] => 美国,破十万!钟南山透露这些重要信息! [has_thumb] => 1 [thumb] => http://www.zohi.tv/a/10001/202003/dfac7316cf04f5a87de2dabb58b23a2c.png ) [2] => Array ( [relateid] => 62784 [appid] => 1 [pcUrl] => http://www.zohi.tv/p/62784.html [wapUrl] => http://m.fztvapp.zohi.tv/p/62784.html [published_timestamp] => 1548050216 [published] => 1548050216 [pv] => 124 [virtual_pv] => 432 [all_pv] => 124 [title] => 紧急下架!食品被检出致癌物,无印良品却回应说...... [has_thumb] => 1 [thumb] => http://www.zohi.tv/a/10001/201901/acaef1d4b4940461d9eb984d10850751.jpeg ) [3] => Array ( [relateid] => 109440 [appid] => 1 [pcUrl] => http://www.zohi.tv/p/109440.html [wapUrl] => http://m.fztvapp.zohi.tv/p/109440.html [published_timestamp] => 1566288427 [published] => 1566288427 [pv] => 156 [virtual_pv] => 466 [all_pv] => 156 [title] => 震惊!新华都刚刚公布:净亏1.2亿,关停三分一门店 [has_thumb] => 1 [thumb] => http://www.zohi.tv/a/10001/201908/5f15022755ac92e1df654ffd85244264.jpeg ) [4] => Array ( [relateid] => 152324 [appid] => 1 [pcUrl] => http://www.zohi.tv/p/152324.html [wapUrl] => http://m.fztvapp.zohi.tv/p/152324.html [published_timestamp] => 1586051218 [published] => 1586051218 [pv] => 118 [virtual_pv] => 383 [all_pv] => 118 [title] => 世卫组织公布的数字为何如此惊人? [has_thumb] => 1 [thumb] => http://www.zohi.tv/a/10001/202004/4b0666622b8919441803b4dad3af2f08.jpeg ) ) [article_thumb] => http://www.zohi.tv/a/10001/202007/0a3e815c7128483003bc1e568594ae95.jpeg ) 1

又一零售巨头宣布:申请破产!福州也有店!

2020-07-11 09:34   福视悦动  

7月10日,日本零售巨头无印良品(Muji)的母公司良品计划宣布,其美国子公司已申请破产,负债6400万美元,原因是受到新冠肺炎疫情影响,自3月17日起美国所有门店被迫暂停运营,美国业务持续亏损。

根据良品计划在官网发出的公告,无印良品美国子公司在疫情期间已经采取了扩大客户群,协商租金等方式去改善业务,但因为疫情的不断扩大和门店关闭等原因,销售大幅下降。

据报道,无印良品美国子公司是受到新冠疫情影响而申请破产的110余家公司中的其中一家,疫情席卷了全球各地的零售商,申请破产也是公司努力应对的一种方式。在今年4月至5月期间,无印良品在日本门店的同店销售额也下降了近一半。

报道还指出,目前无印良品在美国设有19家门店,总销售额占良品计划营收的2.5%,但在过去三个财年中,美国市场一直处于亏损中。根据其破产声明,美国子公司在去年亏损约1000万美元。

尽管在过去10年内,无印良品品牌通过包括中国在内的国际市场快速扩张,但公司的运营并不顺利。报道称,由于无印良品简单的设计风格和产品很容易被模仿,因此大范围、廉价的纺织品也削弱了其销售表现。


来源:澎湃新闻
编辑:强婕宁 责编:庄颖

相关阅读

0 条评论
最新