Array ( [id] => 168402 [appid] => 1 [topicid] => 0 [galleryid] => 0 [channel_pc] => 1 [channel_wap] => 1 [channel_phone] => 1 [channel_pad] => 0 [title] => 福州这两个路段将实施临时交通管制 [editor] => (编辑)叶虹 [has_thumb] => 1 [created] => 2020-09-26 17:30:32 [createdby] => 10025 [createdip] => 112.54.37.33 [published] => 2020-09-26 17:30:32 [publishedby] => 10025 [modified] => 0000-00-00 00:00:00 [modifiedby] => 0 [up_line_time] => 0 [down_line_time] => 0 [digg] => 0 [pv] => 481 [virtual_pv] => 416 [virtual_digg] => 0 [click_pv] => 0 [comments] => 0 [shares] => 1 [recommend] => 0 [audit_step] => 0 [importance] => 0 [status] => 6 [enableaudit] => 1 [enablecopyright] => 0 [locktime] => 0 [locker] => 0 [sort] => 0 [watermark] => 0 [is_auto_published] => 0 [origin] => 0 [syscomments] => 0 [content] =>

出行注意!福州这两个路段将实施临时交通管制,一起来看!

关于上浦人行天桥拆除施工临时交通管制的通告

经福州市城乡建总集团有限公司申请,因上浦人行天桥拆除施工需要,根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条规定,决定从2020年9月30日至2020年10月2日,每日夜间23时至次日凌晨6时,对上浦路(工业路口至双下路口)实行临时交通管制,禁止车辆及行人通行。

请广大市民提前安排好出行线路,通过工业路、双下路、长汀街等道路绕行,并按照交通指挥人员指挥和交通标志、标线指示有序通行。

关于调整新建洪塘大桥拼接施工临时交通管制的通告

经福州海峡建设发展有限责任公司申请,因新建洪塘大桥拼接施工需要,根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条规定,决定调整洪塘大桥拼接施工期间交通管制,现通告如下:

一、2020年9月30日至2020年12月31日,每日夜间22时至次日凌晨6时,对洪塘大桥实施临时交通管制,禁止车辆及行人通行。

二、2020年10月17日至2020年12月28日,周末时段(周六、周天全天,周一0时至6时),对洪塘大桥实施临时交通管制,禁止车辆及行人通行。

请广大市民提前安排好出行线路,通过三环路、橘园洲大桥等道路绕行,并按照交通指挥人员指挥和交通标志、标线指示有序通行。来源:福州市人民政府网站
编辑:叶虹 责编:庄颖

[subtitle] => [pagecount] => 1 [sourceurl] => [description] => [thumb] => [{"url":"\/a\/thumb\/10001\/202009\/2fc629bf88dda890a476ff0ab7e2ce1e.png@w1202_h902.png","id":"1864050"}] [url] => /p/168402.html [all_pv] => 481 [pages] => 1 [author] => [terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 2020 [1] => 交通管制 [2] => 大桥 [3] => 通行 [4] => 临时 ) ) [menu] => 226 [attachments] => Array ( ) [relates] => Array ( [0] => Array ( [relateid] => 165770 [appid] => 1 [pcUrl] => http://www.zohi.tv/p/165770.html [wapUrl] => http://m.fztvapp.zohi.tv/p/165770.html [published_timestamp] => 1598492587 [published] => 1598492587 [pv] => 44 [virtual_pv] => 391 [all_pv] => 44 [title] => 出行注意!今天起,福州尤溪洲大桥临时交通管制 [has_thumb] => 1 [thumb] => http://www.zohi.tv/a/10001/202008/89f5fab3456bce1233b31b542b2e5d08.jpeg ) [1] => Array ( [relateid] => 137127 [appid] => 1 [pcUrl] => http://www.zohi.tv/p/137127.html [wapUrl] => http://m.fztvapp.zohi.tv/p/137127.html [published_timestamp] => 1576837375 [published] => 1576837375 [pv] => 152 [virtual_pv] => 398 [all_pv] => 152 [title] => 注意啦!福州洪塘大桥将吊装施工 实行临时交通管制 [has_thumb] => 1 [thumb] => http://www.zohi.tv/a/10001/201912/b4670f64ee9ef849cca6e0c32719a3b0.jpeg ) [2] => Array ( [relateid] => 161318 [appid] => 1 [pcUrl] => http://www.zohi.tv/p/161318.html [wapUrl] => http://m.fztvapp.zohi.tv/p/161318.html [published_timestamp] => 1594190689 [published] => 1594190689 [pv] => 89 [virtual_pv] => 400 [all_pv] => 89 [title] => 福州这两个路段将实行临时交通管制 [has_thumb] => 1 [thumb] => http://www.zohi.tv/a/thumb/10001/202007/6c4efbdd83b2c326c9fda2961c6d0014.png@w1130_h848.png ) [3] => Array ( [relateid] => 168292 [appid] => 1 [pcUrl] => http://www.zohi.tv/p/168292.html [wapUrl] => http://m.fztvapp.zohi.tv/p/168292.html [published_timestamp] => 1601026830 [published] => 1601026830 [pv] => 48 [virtual_pv] => 471 [all_pv] => 48 [title] => 出行注意!福州这两个路段将实施临时交通管制 [has_thumb] => 1 [thumb] => http://www.zohi.tv/a/10001/202009/3ad40b9719d10ea09c43c55a6428e0e6.jpeg ) [4] => Array ( [relateid] => 162174 [appid] => 1 [pcUrl] => http://www.zohi.tv/p/162174.html [wapUrl] => http://m.fztvapp.zohi.tv/p/162174.html [published_timestamp] => 1595042671 [published] => 1595042671 [pv] => 98 [virtual_pv] => 433 [all_pv] => 98 [title] => 下周二起 洪塘大桥将实施临时交通管制 [has_thumb] => 1 [thumb] => http://www.zohi.tv/a/thumb/10001/202007/55aefea09bb00ad47dcec96e42827206.jpeg@w836_h627.jpeg ) ) [article_thumb] => http://www.zohi.tv/a/thumb/10001/202009/2fc629bf88dda890a476ff0ab7e2ce1e.png@w1202_h902.png ) 1

福州这两个路段将实施临时交通管制

2020-09-26 17:30   福视悦动  

出行注意!福州这两个路段将实施临时交通管制,一起来看!

关于上浦人行天桥拆除施工临时交通管制的通告

经福州市城乡建总集团有限公司申请,因上浦人行天桥拆除施工需要,根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条规定,决定从2020年9月30日至2020年10月2日,每日夜间23时至次日凌晨6时,对上浦路(工业路口至双下路口)实行临时交通管制,禁止车辆及行人通行。

请广大市民提前安排好出行线路,通过工业路、双下路、长汀街等道路绕行,并按照交通指挥人员指挥和交通标志、标线指示有序通行。

关于调整新建洪塘大桥拼接施工临时交通管制的通告

经福州海峡建设发展有限责任公司申请,因新建洪塘大桥拼接施工需要,根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条规定,决定调整洪塘大桥拼接施工期间交通管制,现通告如下:

一、2020年9月30日至2020年12月31日,每日夜间22时至次日凌晨6时,对洪塘大桥实施临时交通管制,禁止车辆及行人通行。

二、2020年10月17日至2020年12月28日,周末时段(周六、周天全天,周一0时至6时),对洪塘大桥实施临时交通管制,禁止车辆及行人通行。

请广大市民提前安排好出行线路,通过三环路、橘园洲大桥等道路绕行,并按照交通指挥人员指挥和交通标志、标线指示有序通行。来源:福州市人民政府网站
编辑:叶虹 责编:庄颖

相关阅读

0 条评论
最新